0516 512550

Toestemming uitwisseling gegevens

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal. Of u nu chronisch ziek bent, of na een ongelukje op de huisartsenpost komt. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie. Informatie over uw gezondheid op dat moment. Want niet alle zorgaanbieders weten waar u last van hebt (gehad). Gelukkig kunnen zij belangrijke gegevens over uw gezondheid met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt. Uitwisselen mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. En alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven.

Als u toestemming geeft, meldt uw huisarts uw Burgerservicenummer (BSN) aan bij het Landelijk Schakelpunt. Uw BSN wordt opgeslagen in de zgn. ‘verwijsindex’ van het Landelijk Schakelpunt. Als u bij een andere zorgaanbieder komt, dan kan die met uw BSN zoeken in de verwijsindex. Zo kan hij zien welke zorgaanbieders bepaalde medische informatie over jou beschikbaar hebben om te delen. De zorgaanbieder waar je onder behandeling bent, kan dan de gegevens bekijken die hij nodig heeft voor uw behandeling.  Klik hier om toestemming te geven voor het delen van  informatie met andere zorgverleners. 

Voor meer informatie over kunt u terecht bij het Landelijk Schakelpunt.