0516 512550

Accreditatie

Accreditatie

 

1. Wat is NHG-Praktijkaccreditering?

Sinds 2010 is de praktijk NHG-geaccrediteerd. NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap. Eigenlijk is het een kwaliteitskeurmerk, want de accreditering toont aan dat onze huisartsenpraktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en dat we systematisch werken aan kwaliteitsverbetering. NPA is een onafhankelijke accrediteringsorganisatie die huisartsenpraktijk toetst op het gebied van de kwaliteit van praktijkvoering en de geleverde zorg. De mening van de patiënt speelt daarbij een belangrijke rol. Een auditor komt langs op de praktijk om na te gaan of de praktijk aan de voorwaarden voldoet en de afgesproken verbeteringen heeft doorgevoerd.

 

2. Wie bepaalt die voorwaarden?

De regels voor de accreditering worden vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

 

3. Is de NHG-accreditatie verplicht?

Nee, daar hebben onze huisartsen zelf voor gekozen. In Nederland is zo’n 30% van de huisartsen NHG-geaccrediteerd. Een accreditatie brengt behoorlijk wat werk met zich mee. Voordat de auditor komt, leveren we allerlei informatie aan, zoals beleidsplannen, het jaarverslag en de uitkomsten van ons patiëntenonderzoek  Verder moeten we aantonen dat we de praktijk efficiënt hebben georganiseerd en zorgen dat al onze apparatuur is geijkt en gekalibreerd. Alle aspecten van de praktijk, van personeel tot patiënt, worden onder de loep genomen.

 

4. Wat heeft de patiënt er aan?

Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.