0516 512550

Privacyreglement

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie over hoe de huisartspraktijk omgaat met uw gegevens en uw rechten en plichten daarin staat beschreven in Privacyreglement Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum.