0516 512550

Tarieven

Tarieven

Op 18 november 2015 zijn de tarieven van tandartsen weer door de overheid vastgesteld. Op de tarievenlijst staan de tarieven voor elke behandelprestatie met de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt.  Om financiële verrassingen achteraf te voorkomen, is het aan te raden dit voorafgaand aan het maken van een afspraak te controleren.

Direct de vergoeding voor een behandeling controleren kan via http://www.tandarts.nl/tandartstarieven/2016