0516 512550

Spreekuur

Telefonisch spreekuur

De huisarts heeft dagelijks een terugbel spreekuur tussen 13:15 en 13:45 uur.  U kunt bij de assistente een terugbel verzoek aanvragen. U wordt dan door de huisarts op de afgesproken tijd teruggebeld. 

 

Avond spreekuur

Op maandagavond is er  een avondspreekuur van 17:00 tot 19:30 uur.

Bel de assistente voor een afspraak op het avondspreekuur.

Andere spreekuren

Vraag onze assistentes om meer informatie.

  • Diabetesspreekuur
  • Hypertensiespreekuur
  • Cardiovasculair risicomanagement spreekuur
  • Stoppen met roken spreekuur
  • Astma/COPD spreekuur
  • Praktijkondersteuner GGZ (Gerda Bokhorst) op afspraak
  • Kleine verrichtingen (verwijderen huidplekjes, wratten, ingegroeide teennagels, cystes etc.) door de huisarts

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.