0516 512550
w

Andere spreekuren

Andere spreekuren

  • diabetesspreekuur
  • hypertensiespreekuur
  • cardiovasculair risicomanagement spreekuur
  • stoppen met roken spreekuur
  • Astma/copd spreekuur
  • praktijkondersteuner GGZ (Gerda Bokhorst) op afspraak
  • kleine verrichtingen (verwijderen huidplekjes, wratten, ingegroiede teennagels, cystes etc.) door de huisarts
  • op de dinsdagavond is er een avondspreekuur (informatie bij de assistente)

Vraag onze assistentes om meer informatie over de verschillende spreekuren.